nanoSANIT Odoo verzia 13.0-20200715

Informácia o nanoSANIT inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Enterprise website builder
Sklad
Manage your stock and logistics activities
Fakturácia
Faktúry & platby
Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
eCommerce
Sell your products online
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Diskusie
Chat, mail gateway and private channels
Emailový Marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Kalendár
Schedule employees' meetings